Vítejte na stránkách Nadace ADICTA!

Odkud se ADICTA vzala?

Název je odvozen od slova adiktologie, což je obor sdružující lékaře, adiktology, psychology, sociální pracovníky, terapeuty a odborníky dalších specializací, kteří pomáhají lidem se závislostí na legálních i nelegálních drogách, případně pacientům, u nichž se vyskytne i tzv. nelátková závislost, jako je gambling (chorobné hráčství) a další závislosti.

 

Proč ADICTA vznikla?

Nadaci jsme založili, abychom přispěli k dalšímu rozvoji tohoto užitečného oboru a shromáždili prostředky ke vzdělávání zdravotníků i nezdravotnických profesí v oboru adiktologie a pomohli celý obor koncepčně rozvíjet, stabilizovat a zlepšovat kvalitu v oblasti preventivní a léčebné péče.

 

Jaký máme cíl?

Vedle vzdělávání terapeutů je jedním z našich hlavních cílů podpořit rozvoj preventivních programů pro děti a mládež, které učí děti zvládat s konkrétní rizikové situace, jež mohou být nebezpečné pro jejich zdraví a vývoj. Chceme, aby naše děti uměly odmítnout drogy, a tím myslíme i drogy legální jako je tabák a alkohol. K rizikovému chování však patří i nedodržování zásad zdravého životního stylu, které vedou k obezitě, poruchy příjmu potravy (anorexie a bulimie), rizikové sexuální chování, podceňování nebezpečí úrazů i dopravních nehod, záškoláctví, poruchy chování…

 

Komu chceme pomáhat?

Naše společnost je velmi tolerantní k užívání legálních drog, tedy alkoholu a tabáku a proto se chce Nadace ADICTA zaměřit zejména na pomoc těm, kteří také v důsledku celospolečenské shovívavosti k užívání těchto psychoaktivních návykových látek, konkrétně pití alkoholu a kouření onemocněli a rozvinula se u nich závislost. Pro ně chceme vybudovat kvalitní a bezpečné poradenské a terapeutické služby a pomoci jim se navrátit k bezpečnému způsobu života, včetně pomoci a podpoře jejich nejbližším.

 

Jak nám můžete pomoci?

Jsme na úplném začátku. Vidíme, kolik práce nás čeká. Pokud byste rádi podpořili naše projekty, můžete přispět na číslo účtu 263024442/0300

Do vzkazu pro příjemce napište, zda požadujete darovací smlouvu a kontakt.

 

Marta Šimůnková

ředitelka Nadace ADICTA

 

© Nadace ADICTA 2014