Alkohol

Lidé a alkohol

Lidé a alkohol se provázejí minimálně již deset tisíciletí. Přesto se k sobě nechovají, jako by se důvěrně znali, nebo byli dokonce přáteli. Člověk podceňuje nebezpečí této legální tvrdé drogy a alkohol se dovede za nerozumné užívání mstít.

Z historie

Při pátrání po počátcích přípravy nebo výroby alkoholických nápojů nenajdeme jedinou kulturu, která by etanol (ethylalkohol) a jeho účinky neznala. Pivo se údajně vařilo již v Mezopotámii (7–8 tisíc let př. n. l.) z plodů datlové palmy. Důvodem výroby byl snad nedostatek nezávadné pitné vody. Přechodné příjemné zlepšení nálady nevyvolával jen nízký obsah alkoholu, ale také cukry a oxid uhlíku, podobně jak je tomu u současných šumivých (i nealkoholických) nápojů.

Vinná réva a víno je známo 7 – 8 tisíc let (oblast Blízkého Východu), odkud ho později dováželi Řekové (především pro lékařské účely). Ve starém Římě bylo víno velmi populární a vinařství na velmi vysoké úrovni.

Kde se vzal název pro alkohol?

Alkohol je původem arabské slovo „al-ka-hal„, což je označení pro zvláštní, jemnou látku. Za čistý alkohol totiž vděčíme Arábii, kde byla vynalezena jeho destilace (10. století našeho letopočtu). Paradoxem (nebo logickým důsledkem) je, že právě v arabském světě díky náboženství nejvyšší podíl obyvatelstva abstinuje. Počátky islámu však nebyly zcela nealkoholické, ale později islámským kněžím vadilo, když na kázání chodili věřící opilí.

Pití se zakazovalo se už ve starověké Číně

Stejně dlouhou dobu byly alkoholické nápoje jak využívány pro své příznivé účinky na člověka (lékařství, léčitelství), tak zakazovány. Ve starověké Číně se trestalo pití alkoholu až smrtí. Konfucius a Budha pití alkoholu kategoricky odmítali. Ve staré Indii přistižené opilé brahmány mučili. Starověký Říman měl právo zabít svou ženu, když ji přistihl opilou. V moderní historii se prohibice příliš neosvědčila, a to jak v USA ve dvacátých letech minulého století, tak v SSSR při perestrojce Michaila Gorbačova. Zákaz prodeje alkoholu vedl k nekontrolovatelné domácí výrobě v Rusku, nikoli k dramatickému snížení jeho konzumace.

Zákazy, hrozby a tresty nefungují. Až desítky procent současníků mají s alkoholem problémy, jakoby platilo okřídlené heslo: „S alkoholem to nejde, bez něj taky ne!“ Racionálně vzato, jde o otázku míry, bohužel slovo „míra“ má v tomto případě přísně individuální a nepředpověditelnou hodnotu.

© Nadace ADICTA 2014